Handels- og leveringsbetingelser

Nedenstående lejebetingelser er gældende for alle ordrer, medmindre andet tydeligt fremgår af ordrebekræftelsen. Bestillingen er gældende, når der er modtaget en skriftlig ordrebekræftelse fra Festivo.dk. Ved bestilling godkender lejer Festivos lejebetingelser. Bekræftelse af ordre fra webshop anses som en forespørgelse fra lejer.

1. DEPOSITUM OG BETALING​
Ved alle udlejninger stilles et depositum på 1.000 kr, som skal betales ved reservation af dato. Depositummet tilbagebetales efter lejen, hvor eventuelle skader fratrækkes. Depositum bliver ikke tilbagebetalt ved afbestilling. Ved ændringer eller aflysning af ordre senere end 30 dage før aftalt levering, opkræves lejer det fulde beløb i henhold til den oprindelige ordre.

2. OPSÆTNING AF TELTE
​Levering er max 20 m. fra bil og trailer. Der skal være fri adgang at komme til opstillingsstedet. Er der ikke fri adgang, pålægges et gebyr på 5 kr. pr. minut pr. person som det tager at bære telt til opstillingsstedet.

Der leveres ikke op ad trapper. Lejer er selv ansvarlig for at tingene kommer op. Det kan aftales at det leveres op ad trapper mod et gebyr. Lejer anviser hvor teltet skal stå. Er lejer ikke til stede opsættes teltet med placering i henhold til udlejers vurdering.

Pladsen skal være ryddet for diverse ting og klar til opsætning af teltet.

Der skal være 1 m. rundt om teltet.Ved mindre plads pålægges et gebyr det tager ekstra at sætte op. Teltet skal kunne fastgøres til underlaget med pløkker. Telte bliver leveret og opsat og nedtaget af Festivo. Det er ikke muligt for lejer selv at sætte op og nedtage, medmindre andet er aftalt tydeligt på skrift.

Hvis lejer stiller personer til rådighed, fralægger udlejer sig ethvert ansvar for person eller materiel skade ved opsætning.

Det aftales mellem udlejer og lejer hvornår teltet skal sættes op og nedtages.

Alle telte er certificeret efter lovgivning.

Alle telte leveres med 50% hvide sider og 50% vinduer og 2 døre, medmindre andet er aftalt.

Alt ansvar overfor offentlige myndigheder eller andre påhviler alene lejeren.

Lejer har ansvar for skader på nedgravede rør, kabler og lign. der skades ved udlejers opsætning eller nedtagning af telte.

Lejer skal selv sørge for tilladelser fra myndigheder, hvis det er nødvendigt., herunder tegninger på ledningsnet og rør i jorden, hvor det lejede telt skal opstilles.

Udlejer kan ikke stilles til ansvar for skader påført bygninger, personer og materiale i udlejningsperioden såvel i som udenfor teltet.

Eventuel reetablering af asfalt, græsarealer, flisebelægning mv. påhviler alene lejer.

Der må kun anvendes elektrisk lys, fyrfadslys og stearinlys i teltet. Alt andet såsom åben ild og/eller grill er ikke tilladt inde i teltet eller nærmere end 10 m. fra teltet. Overtrædelse vil medføre efterregning for rengøring og evt. skade på teltet.

Der må IKKE ryges i teltet.

Tape eller andet der kan klistre eller lave mærker, må ikke påsættes teltet, eller andet udlejet inventar.

Dørene skal være lukkede, når teltet forlades.

Ved force majeure eller lignende der forhindrer opsætning eller nedtagning er udlejer uden ansvar for lejer eller andre.

3. PRODUKTER
Ved gulvlægning skal underlaget skal være jævnt og plant.

Gulvet kan ikke forventes at være rent efter opsætning. Lejer må selv sørge for rengøring, hvis det anses som nødvendigt.​​

Gulvet skal tilbageleveres rengjort, ellers fratrækkes der gebyr for rengøring i depositummet.

Bordene leveres rengjorte til lejer. Bordene skal afleveres i rengjort stand, hvis ikke andet er aftalt.

Fyrfadslys må ikke stå direkte på bordene. Det er ikke tilladt at anvende klammer, søm, tegnestifter og lign. på bordene. Tape skal fjernes inden tilbagelevering, og skal kunne fjernes uden at beskadige bordene.

Ved brug af farvet bordpapir på bordene, skal der lægges plastik imellem bord og det farvede papir, så bordet ikke tager farve.​

Udlejer er ikke ansvarlig for skader som borde og stole og brugen samt brugen af disse måtte have forårsaget på lejers gulve.

Stole skal afleveres i rengjort tilstand.

Hvis polstring eller stol er ødelagt – såsom brandmærker, madrester og lign. opkræver udlejer et gebyr for reetabelering eller nykøb af stol.

Lejer betaler erstatning svarende til genanskaffelsespris for produkter der er beskadiget i lejeperioden.

Service leveres rengjort. Lejer skal selv stå for optælling af service inden brug. Lejer vil blive opkrævet ved manglende service ved aflevering.

Servicen skal tilbageleveres skyllet helt fri for madrester og glas tømt, da opvask er inkluderet i leje.

Service leveres tilbage pakket i de medfølgende kasser, og glas i samme kasser med skænkehullet ned.​

Soundbox:
Batterier skal oplades efter brug, med medfølgende oplader. Lejer er selv ansvarlig for at tilslutte soundbox til sin enhed. Hvis udlejer skal køre ud og hjælpe med tilslutning koster det leveringspris + 175 pr påbegyndt halve time. Hvis det viser sig at soundboxen er defekt er det på udlejersregning

Der må ikke laves kode på soundbox. Hvis dette laves, sendes soundbox til nulstilling på lejers regning.

​​Gebyr for ødelagte ting er svarende til dagsprisen + levering.

4. GENERELT 
Lejer skal være fyldt 18 år, og vi forbeholder os retten til se gyldigt ID ved alle vores udlejninger.

Lejen skal senest afregnes på bankkonto 30 dage før aftalt levering. Ved aftale kan det ske nettokontant ved modtagelse.

​Det lejede udstyr må ikke viderelejes eller udlånes.

​Alle udlejede varer er gennemgået inden levering, og vi beder Dem derfor i egen interesse reklamere over eventuelle mangler eller skader senest dagen inden tingene tages i brug. Efterfølgende reklamation tages ikke til følge.​​

Det udleverede udstyr skal ved aflevering være i samme stand, som ved afhentning/levering.

Hvis ikke udstyret er rengjort, faktureres rengøringen ud fra en timepris på 350 kr. Alt service skal blot skylles af.

Lejers ansvar i lejeperiode:

1) Skader som følge af uagtsomhed eller forkert brug.
2) Skader som følge af brand, vand, storm eller anden skade.
3) Skader som følge af overbelastning eller forkert tilslutning.
4) Hærværk og tyveri.

​Lejer må ikke selv, eller med hjælp fra tredjemand, forsøge at udbedre eller reparere skader på vores produkter.

Ingen af vores udlejede produkter må føres ud af landet.

Såfremt en aftalt lejeperiode ikke er overholdt af lejer, er udlejer berettiget til at afhente det lejede. Det samme gælder også ved grov misligholdelse af kontrakten. Til afhentningsberettigede misligholdelse hører også fogedforretning hos lejer, konkurs eller betalingsstandsning.

Forudgående reservationer af udstyr foretages med forbehold for rettidig aflevering fra tidligere lejer.

Vi tager forbehold over for force majeure i forbindelse med aftaler.

Alle skriftlige aftaler mellem lejer og udlejer er gældende i alle bestillinger.​

5. LEVERING
Vi tilbyder levering og afhentning i vores egne biler og trailer.

Nedenfor kan du læse vores takster ift. zoner. Er din by ikke på listen, så ring og få et uforpligtende tilbud.

Bemærk, hvis der ikke bestilles telt, kan leveringsprisen varierer. Kontakt os for pris.

Vi levere ugen op til festen efter aftale med lejer. Lejer skal være tilstede ved levering, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Telte bliver leveret og opsat og nedtaget af Festivo. Det er ikke muligt for lejer selv at sætte op og nedtage, medmindre andet er aftalt tydeligt på skrift.

Det aftales mellem udlejer og lejer hvornår teltet skal sættes op og nedtages.

Husk at oplyse om adgangsforhold 14 dage før vi kommer. Det er vigtigt at vide om der er trapper eller ujævnt underlag.

Hvis teltet skal stå på offentlig vej eller lign, så husk at søge om de nødvendige tilladelser.

Levering af de lejede vare er max 20 m. fra bil og trailer. Vi hjælper gerne med at bringe vare til et andet sted mod betaling.

Der skal være fri adgang at komme til opstillingsstedet. Er der ikke fri adgang, pålægges et transportgebyr på 5 kr. pr. minut pr. person som det tager at bære telt til opsætningsstedet.

Der leveres ikke op ad trapper. Lejer er selv ansvarlig for at tingene kommer op. Det kan aftales at det leveres op ad trapper mod et gebyr.

Det er også muligt selv at afhente det lejede materiale, såfremt der bruges en lukket trailer hertil (dette gælder ikke telte).

Husk at tømme traileren for affald og medbring evt. tæpper.

Udlevering foregår efter aftale med udlejer. Har du spørgsmål til levering inden bestilling, så kontakt os via mail eller tlf. 60 67 02 56